Օ՜, ինչ աղուոր է եղեր Փանաման

10,00  TTC

«Զարդիս» մանկապատանեկան մատենաշար – թիւ 8, Հովանաւորութեամբ Գալուստ Կիւլպէնկեան Հիմնարկութեան, թարգմանիչ՝ Անի Կարմիրեան

19 in stock

Description

«Երբ մարդ ընկեր մը ունի, ո՛չ մէկ բանէ վախնալու պէտք ունի»: Արջուկը եւ վագրիկը մտերիմ ընկերներ են եւ ոչ մէկ բանէ կը վախնան, քանի որ միասին խենթենալիք ուժեղ են, արջուկի մը եւ վագրի մը պէս ուժեղ: Գետակի եզերքին իրենց տունին մէջ շատ հանգիստ են: Բայց եւ այնպէս, օր մը ճամբայ կ’իյնան իրենց երազներուն երկիրը՝ Փանաման փնտռելու: Ճամբան՝ գեղեցիկ անակնկալներու կը հանդիպին. բայց ո՞ւր է Փանաման: Աղուէսը, կովը, մկնիկը… բան մը չեն գիտեր, միայն ագռաւը օգնել կրնայ: Վերջաւորութեան կը գտնեն իրենց փնտռածը:

Author: Եանոշ Editor: Նոր Յառաջ
10-15 Մանկապատանեկան գիրք
Language: Արեւմտահայերէն Nb pages:
ISBN: 978-2-490756-09-4 ISSN: 2681-210X