Shop

Զաւէն Պիպեռեան
Անկուտի սիրահարներ
Երիտասարդ զոյգի մը՝ Սուրի ու Նորմայի, յարաբերութեան վերիվայրումները Պիպեռեանի գրչին տակ կը դառնան միջոց մը View product.
8,00  TTC
Ծովը
Ստանպուլահայ գրականութեան ամենակարեւոր ներկայացուցիչներէն մին հանդիսացող հեղինակը այս անգամ ընթերցասէրներուն կը ներկայանայ իր պատմուածքներով, որոնք View product.
8,00  TTC
Լկրտածը
Զաւէն Պիպեռեանի առաջին վէպն է «Լկրտածը», որ հրատարակուած է 1959-ին։ Հանրապետական շրջանի ստանպուլահայ գրականութեան անդրանիկ View product.
8,00  TTC
Մրջիւններու վերջալոյսը
«Այդ օրերը պիտի չմոռցուին բնաւ: Ոչ մէկ գրիչ քաջութինը ունեցաւ իր իսկութեանը մէջ գրի առնելու View product.
15,00  TTC
Անհուն Երկինք՝ Աչքերու մէջ
Զաւէն Պիպեռեան, որ հայալեզու գրականութեան անդաստանին վրայ տիրական անուն մըն է իր վէպերով ու պատմուածքներով, View product.
7,00  TTC
Հայկական տարազ եւ տեղագրութիւն
Author: Նեւրիկ Ազատեան Editor: Զուիցերիահայ միութիւն 16+ Ուսումնասիրական գիրք Language: Արեւելահայերէն դասական ուղղագրութիւն, ֆրանսերէն, անգլերէն View product.
60,00  TTC
Փոքրիկ մողէսի այցելութիւնը
Author: Արմինէ Կունդակջեան Editor: Զանգակ 5+ Մանկական գիրք Language: Արեւմտահայերէն եւ անգլերէն Nb pages: 40 View product.
5,00  TTC
Յօդուածարան ըստ ճերմակ ագռաւի
«... Դարձեալ արժանապատուութիւն, դարձեալ մտածումներ, դարձեալ խնդիրներ, սակայն այս անգամ ճերմակ ագռաւը չէր գիտեր ուր View product.
8,00  TTC
Ընկեր գինին եւ եղբայր ծխախոտը
«Հայը կապուած է իր ցեղին, իր լեզուին, քիչ թէ շատ՝ իր օրաթերթին ու գրականութեան եւ View product.
10,00  TTC
Օշականի ստեղծագործական հիմնախնդիրները. մեկնութիւն եւ «մանրուքներ»
Author: Սուրէն Դանիէլեան Editor: Սփիւռք գիտաուսումնական կեդրոն 16+ ուսումնասիրական գիրք Language: Արեւելահայերէն դասական ուղղագրութիւն Nb View product.
20,00  TTC
Զարթօնք
Վէպը գրուեցաւ եւ տպագրուեցաւ Ամերիկայի Միացեալ Նահանգներուն մէջ՝ Պոսթըն, 1933-ին։ Արագօրէն սպառեցաւ եւ վերահրատարակուեցաւ քսաներեք View product.
60,00  TTC
Արեւի տաճարը
«Աշխարհի մէջ ես ունիմ միայն մէկ մրցակից, այդ Թէնթէնն է…», ըսած է զօրավար տը Կոլը View product.
20,00  TTC
Բիւրեղեայ 7 գնդիկները
«Աշխարհի մէջ ես ունիմ միայն մէկ մրցակից, այդ Թէնթէնն է…», ըսած է զօրավար տը Կոլը View product.
20,00  TTC
Կապոյտ լուտոսը
«Աշխարհի մէջ ես ունիմ միայն մէկ մրցակից, այդ Թէնթէնն է...», ըսած է զօրավար տը Կոլը View product.
20,00  TTC
Փարաւոնին սիկառները
«Աշխարհի մէջ ես ունիմ միայն մէկ մրցակից, այդ Թէնթէնն է...», ըսած է զօրավար տը Կոլը View product.
20,00  TTC
Հայ անցեալը՝ լուսանկարներով
Հատորին հիմնական հատուածին մէջ հեղինակը մանրամասնութիւններ կու տայ տպագրուած լուսանկարներուն եւ զանազան վաւերագիրներուն մասին, որոնք View product.
10,00  TTC
Գորալին
Գորալինին նոր տունին մէջ տարօրինակ բան մը կայ: Հարցը մշուշոտ ըլլալը չէ՛, ո՛չ ալ զինքը View product.
10,00  TTC
Կեանքիս ամենէն աղուոր օրը
Պարզ օր մը ինչպէ՞ս կը վերածուի աղուոր օրուան մը։ Կեանքիդ ամենէն աղուոր օրը կրնա՞յ ըլլալ View product.
10,00  TTC
Աստղերու հաւատքով
«Աստղերու հաւատքով» գիրքը, Գալիֆորնիոյ հասարակական-քաղաքական կենաքի մէջ կարեւոր հեղինակութիւն ունեցող գործիչ՝ Դոկտ. Վիգէն Յովսէփեանի (Ալեքս View product.
10,00  TTC
Armıdan Fırat’ın Öte Yanı
Արմըտան - Եփրատին միւս կողմը Author: Յակոբ Մնձուրի Editor: Արաս 16+ Գրական գիրք Language: Թրքերէն View product.
15,00  TTC
Benim Gönlüm Gümüş
Author: Գարին Գարաքաշլը Editor: Արաս 16+ Գրական գիրք Language: Թրքերէն Nb pages: 80 ISBN: 9786055753078
10,00  TTC
Çileli Ağavni
Author: Հրաչ Նորշէն Editor: Արաս 16+ Գրական գիրք Language: Թրքերէն Nb pages: 256 ISBN: 9786055753061
15,00  TTC
Mitolojik Ermeni Tarihi
Author: Գեղամ Քերովբեան Editor: Արաս 16+ Հետազօտական գիրք Language: Թրքերէն Nb pages: 136 ISBN: 9789757265313
15,00  TTC
Atını Nalladı Felek Düştü Peşimize
Author: Գրիգոր Ճէյհան Editor: Արաս 16+ Գրական գիրք Language: Թրքերէն Nb pages: 156 ISBN: 9789757265207
15,00  TTC
Memleketini Özleyen Yengeç
Author: Երուանդ Կոպելեան Editor: Արաս 16+ Գրական գիրք Language: Թրքերէն Nb pages: 112 ISBN: 9789757265177
15,00  TTC

Filter by price

Showing 1–7 of 389 results