Րուրի

25,00  TTC

Գիրք եւ խտասալիկ

7 in stock

Description

Հայկական օրօրներ

Վիրճինիա Քերովբեան կ՚երգէ ժողովրդական ութ գեղեցիկ օրօրներ. Արամ Քերովբեան իրեն կ՚ընկերակցի քանունի մեղմ նուագով։
Դուք ալ, մինչ ձեր զաւակը կ՚երազէ, Մարալ Քերովբեանի նկարները դիտելով, կրնաք այս օրօրները երգել՝ սկաւառակը լսելով եւ գիրքէն հետեւելով երգի խօսքերուն։
Անտարակոյս, դեռ վերջին երգին չհասած, ձեր քունը պիտի տանի։

Author: Խմբային Editor: ԱԿՆ

15 օրօրոցային գիրք եւ Խտասալիկ

Language: Nb pages: 28

ISBN:  978-2955-6353-0-8 ISSN:

Additional information

Weight ,2 kg