Մանտրաներ

25,00  TTC

2 in stock

Description

Կշռական հատում (հատուած)

«Յօրինման կերպ մը թող նկատուի մանտրան, արկածախնդրութիւն մը, նոյն ատեն գրութեան մը անունը, հաւասարապէս հեռու՝ արձակէն եւ քերթուածէն:

Խօսքը չի սահմանուիր ու չի ժամանակաւորուիր գրական սեռերով:

Արկածախնդրութիւն մը մտքի, մարմնի՝ դէպի ձայն մը որ կու գայ դէմէն, չի ներշնչեր քեզ այլ կ’արտաշնչէ, քանի որ ձայնորդն ես, անզեղչելի ձայնարկուն: Կշռոյթը հեւքն է համագրող լեզուի ընդերքէն ներգոյակ ձեւ մը լեզուի:

Արեւելում մըն է որ կը դիմէ ծայրագոյն ու տարապայման սկիզբին.

-արձագանգը աշխարհին լեզուով ձայնընդլայնուծ, լեզուի քաոսը խօսքով արտաչափուած ու թուարկուած – այս բոլորը մտածման որպէս ըլլալու տեւական կենսավիճակ. ահաւասիկ մանտրան այնպէս ինչպէս կը տեսնեմ ու կը լսեմ» Գրիգոր Պըլտեան, էջ18:

Author: Գրիգոր Պըլտեան Editor: Սարգիս Խաչենց-ՓրինթԻնֆո

18 Գրական Գիրք

Language: Արեւմտահայերէն Nb pages:

ISBN: 978-9993-0598-5-1 ISSN:

Additional information

Weight ,2 kg