Հայ Մեծ-Ման

10,00  TTC

Թարգմանիչ՝ Վարուժան Սրապեան և Նազարէթ Թոփալեան, խմբագիր՝ Սեւան Տէյիրմենճեան:

2 in stock

Description

Գծավէպի մատենաշարի այս առաջին գիրքը մեզ կը տանի դէպի Ֆրանսա, Թուլոնի ծովեզերքը։ Պատումը կը սկսի Ալճերիոյ, նոյնիսկ աւելի անդին՝ Անատոլուի մէջ։

Փոքրիկ Մահմուտի կեանքը հիմնապէս կը փոխուի, երբ Ալճերիայէն կու գայ մինչ այդ չտեսած իր մեծ մայրը։ Ան ունի գաղտնիք մը, զոր չի գիտեր Մահմուտ։ Մեծ մայրը հետզհետէ աւելի շատ տեղ գրաւել կը սկսի թոռնիկներու կեանքէն ներս, մինչ Մահմուտ աւելի յաճախ կը սկսի հանդիպիլ անոր անցեալի հետքերուն։ Իրեն համար հանելուկի մը կը վերածուին այն բաները, զոր մեծ մայրը պիտի ուզէր մոռնալ, որոնց մասին ան կը դժուարանար խօսիլ։ Հանելուկը օրէ օր կը լուծուի, իսկ Մահմուտ կը սկսի խարխափիլ իր արմատներու կնճռոտութեան դիմաց։

Առոյգ, գունաւոր այս գիրքը ցոյց կու տայ, որ անցեալը միայն անցեալ մը չէ, այլ կը շարունակէ ապրիլ ներկայի ու ապագայի մէջ։ Ապրելու ուրախութիւնը, երջանկութիւնը, զաւեշտն ու թախիծը իրարու վարպետօրէն ագուցելով՝ կը հրամցնէ հաճելի ընթերցանութեան մը համար նոյնքան վարպետութեամբ պատրաստուած պատմութիւն մը։

Author: Ֆարիտ Պուճելլալ Editor: Արաս

15 գրական Գիրք

Language: Արեւմտահայերէն Nb pages: 72

ISBN: 978-6052-1004-0-0 ISSN:

Additional information

Weight ,2 kg