Զարթօն Ա, Բ, ԳԴ

60,00  TTC

«Զարթօքն» մատենաշար Ա, Բ, ԳԴ հատորներ:

1 in stock

Description

Վէպը գրուեցաւ եւ տպագրուեցաւ Ամերիկայի Միացեալ Նահանգներուն մէջ՝ Պոսթըն, 1933-ին։ Արագօրէն սպառեցաւ եւ վերահրատարակուեցաւ քսաներեք (23) տարիներ ետք, Պէյրութ, «Համազգային» Ընկերակցութեան օժանդակութեամբ, չորս հատորներով (Գ․ եւ Դ․ հատորները՝ մէկ գիրք), Մայիս 1956։ Վերջին վերահրատարակութիւնը՝ 4 հատոր, Համազգայինի «Վահէ Սէթեան» հրատարակչատունէն, 2019 թ-ին։

«Զարթօնք»-ը կը հանդիսանայ վիպականացուած ժամանակագրութիւնն ու յուշագրութիւնը հայ յեղափոխական շարժման, որուն Մալխաս՝ թէ՛ նուիրեալ մասնակիցներէն եղաւ, եւ թէ՝ մշակուած վիպական շունչով, յետագայ սերունդներուն փոխանցողը դարձաւ:

Author: Մալխաս Editor: Համազգային
16+ պատմական գիրք
Language: Արեւմտահայերէն Nb pages: 1602
ISBN 1709295254697
2019, Պէյրութ

Additional information

Weight 2624 kg
Dimensions 20 × 25 cm