Արեւմտահայերէնի քերականութեան պատմութիւն

15,00  TTC

Յետայտնեանական շրջան

4 in stock

Description

Գիրքը նուիրուած է գրական արեւմտահայերէնի յետայտնեան շրջանի քերականական համակարգի ուսումնասիրութեան պատմութեան:

Սոյն աշխատութիւնը կը զբաղի 1950-1960-ական թուականներէն ետք, Սփիւռքի տարբեր համայնքներու քերականներու կողմէ պատրաստուած արդի արեւմտահայերէնի քերականութեան դասագիրքերու այլազանութեամբ, անկէ յառաջացած շփոթի ուսումնասիրութեամբ, յատկապէս՝ ձեւաբանութեան (գոյական, բայ)՝ քերականական կարգերու զուգադրական քննութեամբ:

Author: Անի Ֆիշենկճեան Editor: ՀՀԳԱԱ լեզուի ինստիտուտ

18 Լեզուական, ուսումնասիրական Գիրք

Language: Արեւմտահայերէն Nb pages: 156

ISBN: 978-9939-50-428-5 ISSN:

Additional information

Weight ,2 kg