Hratar

Զաւէն Պիպեռեան
Անկուտի սիրահարներ
Երիտասարդ զոյգի մը՝ Սուրի ու Նորմայի, յարաբերութեան վերիվայրումները Պիպեռեանի գրչին տակ կը դառնան միջոց մը View product.
8,00  TTC
Ծովը
Ստանպուլահայ գրականութեան ամենակարեւոր ներկայացուցիչներէն մին հանդիսացող հեղինակը այս անգամ ընթերցասէրներուն կը ներկայանայ իր պատմուածքներով, որոնք View product.
8,00  TTC
Լկրտածը
Զաւէն Պիպեռեանի առաջին վէպն է «Լկրտածը», որ հրատարակուած է 1959-ին։ Հանրապետական շրջանի ստանպուլահայ գրականութեան անդրանիկ View product.
8,00  TTC
Մրջիւններու վերջալոյսը
«Այդ օրերը պիտի չմոռցուին բնաւ: Ոչ մէկ գրիչ քաջութինը ունեցաւ իր իսկութեանը մէջ գրի առնելու View product.
15,00  TTC
Անհուն Երկինք՝ Աչքերու մէջ
Զաւէն Պիպեռեան, որ հայալեզու գրականութեան անդաստանին վրայ տիրական անուն մըն է իր վէպերով ու պատմուածքներով, View product.
7,00  TTC